TISKOVÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III NOVÁ PEC)

 

iropTisková zpráva

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III NOVÁ PEC)

Registrační číslo projektu:          CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000368

Investor:                                            Obec Nová Pec

Projekt DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ
(JPO III NOVÁ PEC)
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí:                                                                                    1 796 850,- Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                                                         1 551 825,- Kč

Termín ukončení realizace projektu:                                                                                    31. 3. 2017

Shrnutí projektu:

V rámci projektu bude pořízen dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí. Mezi základní činnosti JSDHO Nová Pec (JPO III/1) v rámci integrovaného záchranného systému
(v rámci civilní ochrany definované IZS) patří varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití včetně tzv. humanitární pomoci. Pořízením dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí se výrazně zvýší schopnost jednotky plnit tyto úkoly.

Cílem předkládaného projektu je zvýšení připravenosti JSDHO Nová Pec k řešení a řízení rizik a katastrof spojených s řešením mimořádných událostí konkrétně s odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

 

Výstup projektu - indikátor:  Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS…………1 set

 

SDH Nová Pec

 sdh

Znovu-založení SDH Nová Pec se datuje ke dni 7.6.2007. Zakladateli tohoto sboru byli:

rodina MARTIŇÁKOVA-Pavel a Lenka, dále rodina JUDLOVA-Martin, Štepánka, František,Václav a Radek,(těch je,co? ),Také další spoluobčané,PLÍŠEK Marcel, MIKESCH Stanislav, TRAMPOTA Michael, ŠMAJCLOVÁ Jana, PASTYŘÍK Aleš, HOŠEK Dan a Jakub, HAVLÍK Václav a Radek, KLIMENT Ctibor, SLEPÁNEK Róbert, a na konec STANEK Ján a ŠIŠULÁKOVÁ Marta,kteří jsou našimi nejnovějšími členy.Sbor vzniknul také za pomoci SDH VOLARY, HZS Č.D. ČESKÉ BUDĚJOVICE, a také za nemalé pomoci Obecního úřadu v NOVÉ PECI: starostky JANÁTOVÉ Zuzany a místostarostky LAVIČKOVÉ Věry, která se mezi tím stala starostkou obce a Náš sbor má v ní velkou oporu.Náš sbor to neměl lehké už od počátku. Tím že dřívější sbor zanikl My jako sbor jsme neměli žádné vybavení natož zásahové vozidlo.Začali jsme vyřízením razítka a všech důležitých náležitostí pro obnovení činnosti sboru. Na obecním úřadě jsme požádali o rozpočet pro hasiče.Z rozpočtu jsme nakoupili pro celou jednotku pracovní obleky vz.PS.II, přilby, obuv a základní vybavení pro výjezdovou jednotku. Od HZS Č.Budějovice jsme dostali darem(!) zásahové oděvy a některé nezbytné vybavení pro chod jednotky při výjezdu.Paní místostarostka Věra LAVIČKOVÁ nám pomohla vyjednat a posléze zakoupit od SDH Volary, naše první hasičské vozidlo ŠKODA Forman které bylo zařazeno do výjezdu jednotky SDH Nová Pec. Také bychom neměli opomenout že nedlouho po vzniku SDH u Nás v obci 15.10.2007 vznikl kroužek mladých hasičů. Vedoucím kroužku byla zvolena JUDLOVÁ Štěpánka a jejím zástupcem ŠMAJCLOVÁ Jana. Pomocníky „k ruce“ při kroužku jim jsou MARTIŇÁKOVÁ Lenka a později také STANEK Ján a ŠIŠULÁKOVÁ Marta.