Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jelení Vrchy 29.7.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 29.07.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Jelení
Vypnutá oblast:
Dolní část osady Jelení Vrchy (dolní samoty od Nové Pece) viz. přiložený seznam
dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nové Chalupy 1.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 01.08.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Centrální část obce Nová Pec - orientačně od nádraží směr Obecní úřad vč. ZŠ, viz.
přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nové Chalupy dne 1.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 01.08.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Horní část obce Nová Pec - lokalita sídliště bytových domů a přilehlého okolí viz.
přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dlouhý Bor dne 1.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 01.08.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Dolní část obce Nová Pec (od nádraží směr Ovesná, směr Jelení Vrchy), viz. přiložený
seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bělá dne 2.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 02.08.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Vypnutá oblast:
Lokalita RD a rekreačních objektů mezi obcemi Bělá a Nová Pec viz. přiložený seznam
dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dlouhý Bor dne 2.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 02.08.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Lokalita Dlouhý Bor (Nová Pec směr Jelení Vrchy) viz. přiložený soupis dotčených
odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dlouhý Bor dne 6.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 06.08.2019 od 09:30 hod do 11:30 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Chatová sada Ovesná za Novou Pecí viz. přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Láz - dne 5.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.08.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Část obce Láz - lokalita samoty vpravo od hl. silnice před horní čás

Oznámení o přerušení dodávky elektrická energie Nové Chalupy dne 5. 8. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.08.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
"Část obce Nová Pec - lokalita ČOV a přilehlé okolí, odběr - veřejné osvětlení, vč.
bývalého areálu ""Přířezovna"" a čp.18."
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.08.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - lokalita Klápa viz. přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.7..2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 31.07.2019 od 08:00 hod do 11:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Zadní část obce Nová Pec - směr Klápa a směr železniční most viz. přiložený seznam
dotčených odběrných míst.