Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.08.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - lokalita Klápa viz. přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.7..2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 31.07.2019 od 08:00 hod do 11:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Zadní část obce Nová Pec - směr Klápa a směr železniční most viz. přiložený seznam
dotčených odběrných míst.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.7.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 29.07.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - za přejezdem směr Plešný, areál pily společnos

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.7.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.07.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Pěkná
Vypnutá oblast:
Celá obec Pěkná vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.7.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.07.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Horní část obce Nová Pec Plešný viz. přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.7.21019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 31.07.2019 od 11:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Vypnutá oblast:
Celá obec Bělá vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě viz.
přiložený seznam dotčených odběrných míst.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické 26.6.2019 energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26.06.2019 od 08:00 hod do 15:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec Dlouhý Bor - čp.5.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.06. 2019 Bělá

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 13.06.2019 od 08:30 hod do 13:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Vypnutá oblast:
Část obce Bělá viz. přiložený seznam dotčených odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.05.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec směr Ovesná viz. přiložený soupis dotčených odběrných míst.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15.05.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - Plešný

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.04.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 16.04.2019 od 08:00 hod do 15:00 hod

Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - lokalita rekreačních objektů Střední odborné školy
elektrotechnické směr Jelení Vrchy.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe