Proměna školy v Nové Peci

Protože jsme si vědomi toho, že škola je na malé vesnici to nejdůležitější, co musí obec pro děti a rodiče zajistit, snažili jsme se postupně z dostupných zdrojů (dotací i vlastních peněz) celý areál školy obnovit.
Vzhledem k tomu, že v minulých dobách se škole nevěnovala taková pozornost, jakou by si tato budova zasloužila, bylo práce opravdu mnoho. Začalo se hřištěm na zahradě, obnovou oplocení, dodáním nových herních prvků a celá proměna byla zakončena celkovým zateplením budovy.
Po čtyřech letech tak dostal areál školy zcela novou podobu a věřím, že bude sloužit dětem ještě dlouhá léta. Na tomto případě je velmi dobře, jak postupné využívání účelových dotací může vést k obnově celku. Samozřejmě, že nás čeká ještě mnoho práce uvnitř budovy, jako je nová podlaha v tělocvičně, nové vybavení do školní jídelny a kuchyně a našlo by se toho ještě mnoho. Ale vše je třeba dělat s rozvahou a peníze investovat i jinde. Zde přikládám tabulku, kolik jednotlivé části školní proměny stály a kolik na ně doplácela obec ze svých peněz:

 

 

Položka

Celková cena

Z dotace

Obec

Hřiště

680.000,-

331.000,-

349.000,-

Oplocení zahrady

111.000,-

88.000,-

23.000,-

Herní prvky

135.000,-

108.000,-

27.000,-

Oplocení hřiště

117.000,-

80.000,-

37.000,-

Zateplení ZŠ

6.570.213,-

4.987.552,-

1.582.661,-

CELKEM

7.613.213,-

5.594.552,-

2.018.661,-